Jak na co nejvyšší účinnost tepelného čerpadla? Klíčem je inovace a kvalitní topný systém

Tepelné čerpadlo už dávno není technologickou hračkou vyhrazenou pro kutily nebo chataře, kteří chtějí využívat blízkých zdrojů podzemní či povrchové vody. Dnes již tepelné čerpadlo najdete i v rodinných domech, výrobních halách nebo nejrůznějších veřejných budovách. Kvalitní tepelné čerpadlo může totiž znamenat úsporu prostředků za topení i v řádu desítek tisíc korun ročně. Ačkoliv je samozřejmě ideální, když je možné tepelné čerpadlo využít na kompletní pokrytí potřeby vytápění, není to kvůli jeho limitům a technologickým omezením vždy možné. Existují ovšem způsoby, jak snížit celkovou potřebu tepla dodaného do soustavy, a tím umožnit tepelnému čerpadlu, aby se postaralo o udržení tepelného komfortu pro všechny obyvatele daného prostoru.

Princip a omezení tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo funguje vlastně na principu lednice, nicméně místo toho, aby chladilo, tak ohřívá vodu nebo vzduch ve vašem interiéru. Teplo si tepelné čerpadlo bere buď ze vzduchu, ze země nebo ideálně z vody, která umožní tepelnému čerpadlu dosáhnout největší účinnosti. Ne vždy je ovšem použití takových zdrojů možné, a proto přichází na řadu buď možnost sbírání tepla z hlubokých vrtů, nebo ještě častěji z tzv. zemních kolektorů, což je vlastně síť roztažená pod pozemkem vašeho domu v hloubce pouhých několika metrů. Jakákoliv z těchto technologií je vhodná k udržování příjemného tepla u vás doma, samozřejmě má ale každá své výhody a nevýhody. Ač bývá za nejúčinnější právem považována technologie voda-voda, sami uvidíte, že i pomocí technologie země-voda lze dosáhnout pozoruhodné účinnosti.

Teplotní spád a účinnost čerpadel

Důležitým ukazatelem celkového výkonu vaší tepelné soustavy je tzv. teplotní spád. Vzhledem k principu tepelného čerpadla s ním prakticky není možné dosáhnout teplot v rozvodech překračujících hodnoty kolem 55 stupňů Celsia. Existují sice systémy vzduch-voda, či vzduch-vzduch, které mohou indikovat teplotu i kolem 60 stupňů, tyto ovšem bývají nákladné jak na pořízení, tak na provoz. Jak vidíme, zcela zásadní je pro celou otopnou soustavu a účinnost tepelného čerpadla teplota vody v rozvodech. Z tohoto důvodu se tepelná čerpadla kombinují obvykle s nízkoteplotními systémy topení, jako je podlahové topení nebo nejnověji pomocí kapilárních rohoží.

Tyto systémy totiž dokáží udržet tepelné čerpadlo na vysokých hodnotách účinnosti, což, jednoduše řečeno, znamená, že doma máte teplo a vaše čerpadlo spotřebovává pro svůj chod jenom minimum energie. Samotná účinnost čerpadla se udává hodnotou tzv. topného faktoru, který představuje poměr mezi spotřebovanou elektrickou a vyrobenou tepelnou energií. Obvyklé hodnoty topného faktoru se pohybují kolem hodnoty COP 2.5 – 4, což znamená, že při jednom spotřebovaném kilowattu elektřiny vyrobí čerpadlo až 4 kilowatty tepla. Existují ovšem způsoby, jak dosáhnout COP překračující i hodnotu 6.

Systém iClima jako příklad maximálního využití tepelného čerpadla

V dnešní době existuje velké množství kombinací a zapojení, které nějakým způsobem využívají možností tepelných čerpadel, nicméně málokteré je tak inovativní, účinné a jednoduché, jako originální český systém iClima. Základem systému iClima je instalace celoplošných kapilárních sítí o síle několika milimetrů, ve kterých cirkuluje voda o teplotě pouhých 24 stupňů Celsia, která ovšem vytopí interiér, kde je tento systém nainstalován na celoročně příjemných 22 stupňů, ovšem při faktoru tepelného čerpadla 6 a více. Tato vysoká účinnost je možná zejména díky nízké teplotě vody v rozvodech a velké ploše kapilár, které jsou nainstalovány ve zdech, podlahách i stropech přímo pod omítkou, díky čemuž mohou konstantně působit na klima v dané místnosti a udržovat jej na stálé hladině. Díky této skutečnosti není potřeba systém opakovaně vypínat či uvádět do chodu, jelikož se o optimální teplotu stará celoročně. Konstantní provoz systému následně potřebuje jen minimální množství energie na udržení čímž je dosaženo vysoké účinnosti tepelného čerpadla.

Nejmodernější systém topení přináší úspory i zdravé prostředí

Systém iClima je vhodný pro rodinné domy, kancelářské budovy i průmyslové objekty, jelikož díky své modularitě může využívat jakéhokoliv zbytkového tepla na snížení spotřeby celého systému. Zásadní devizou celého systému iClima jsou úspory v celkových nákladech na teplo a chlazení domácnosti dosahující i přes 90%, kdy vytápění běžného rodinného domu vč. ohřevu teplé vody a klimatizace může vyjít i na jednotky tisíc ročně. Co je ovšem u systému iClima neméně důležité je skutečnost, že celá tato topná soustava nové generace nepřepaluje domácí prach na horkých topných tělesech a zejména nechladí studeným vzduchem z klimatizace, takže se nemusíte bát nastydnutí, problémů s krční páteří, ani rozprašování spór a plísní do interiéru vašeho domu či kanceláře. Soustava iClima zkrátka představuje to nejlepší z ekologických způsobů vytápění, a to zároveň s nejnižšími náklady na provoz s jakými se setkáte.

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *