Chraňte své zdraví vhodnými ochrannými pomůckami

industrial-1636390_640

 

Když musí zaměstnanec vykonávat úkol v rizikovém prostředí a necítí se bezpečně, měl by se zaměstnavatel starat o to, aby svého pracovníka chránil, protože jen když bude v bezpečí, určitě splní svůj pracovní úkol co účinněji a efektivněji. Vydávání základního ochranného pracovního oblečení pomáhá překonat toto riziko, ale skutečně přináší krom ochrany i volnost pohybu  a komfort, aby se mohl pracovník cítit  pohodlně, jak jen to je v rámci pozice možné?

Pokud například zaměstnanci pracují v horkém prostředí, je materiál, který je vyroben z plně prodyšného materiálu, nejlépe vyrobeného z přírodních vláken, který absorbuje pot? Není pohyb pracovníka omezen, protože oblečení je příliš objemné?

Při zvažování nákupu nového majetku pro společnost, bude management hodnotit nejlepší vybavení při pohledu na výstupy, výkonnost a hodnotu. Pokud mohou být výstupy na novém zařízení vylepšeny, mohou být náklady odůvodněny. Je to stejné, když uvažujeme o našich zaměstnancích a o ochraně jejich zdraví a bezpečnosti? Příliš často poskytují manažeři základní úroveň ochrany, která pokrývá riziko, ale opravdu přemýšlejí o kvalitě a dostupných možnostech? A může méně kvalitní pracovní oblečení může dostatečně ochránit zaměstnance?

Domnívám se, že existuje obchodní důvod pro zajištění toho, aby byli zaměstnanci chráněni

Pro to, aby byli zaměstnanci chráněni existuje mnoho důvodů. Kvalitní ochrana  jim umožní, aby se při provádění nebezpečných úkolů cítili v pohodě. Zaměstnanci, kteří jsou vybaveni  kvalitními pracovními oděvy, se pravděpodobně budou cítit oceňováni a budou motivovanějšími; V konečném důsledku to může pomoci při uchovávání a náboru zaměstnanců.

DRUHY RIZIK

Rizika na pracovišti jsou různá a zahrnují například vážné riziko úrazem prostřednictvím elektrického proudu, požár, chemické nebezpečí a nebezpečné stroje, které mohou způsobit úmrtí nebo ztrátu končetin nebo zraku. Existují i další neviditelná rizika, která nemusí nutně způsobit okamžitý problém, přesto mohou způsobit závažné poruchy sluchu, problémy s kůží, plicemi a dýchací soustavou zaměstnanců. Zaměstnavatelé by měli vždy zvážit riziko. Komfortní faktor by neměl být považován pouze z hlediska výroby a hodnoty, ale z vědomí, že nesprávně použité ochranné oblečení může mít fatální následky. Například volné ochranné oblečení může být snadno zachyceno v strojním zařízení, což způsobí vážný úraz.

construction-646914_640

TIP: Před vydáním ochranného oděvu proveďte hodnocení bezpečnosti a ochrany zdraví. Mezi faktory, které je třeba zvážit, patří:

  • Jaká jsou rizika?
  • Kdo by mohl být poškozen a jak by se tomu dalo zabránit?
  • Jaké í kontroly dodržování bezpečnosti práce existují a jaké další rozumně proveditelné kontroly by mohly být provedeny?

 

Jaká jsou rizika?

Při posuzování rizik je důležité pochopit povahu rizika a rozsah rizika. Například pokud je nebezpečí hluk, pak je třeba zjisti jak hlasitý je a na jaké frekvenci se vyskytuje? Podle toho je třeba vybrat ochranu sluchu odpovídající decibelům produkovaného hluku. Velmi kvalitní ochranu sluchu nabízí například firma Engelbert Strauss.

Kdo by mohl být poškozen?

Je zřejmé, že v nebezpečném prostředí může být poškozen každý, ale osoba, která provádí hodnocení rizik, musí zvážit zúčastněné osoby a jestliže pro ně existuje něco, co by mohlo mít vliv na jejich zdraví.  Například, někdo s astmatem může mít větší riziko při práci v prašným prostředí než někdo, kdo tuto chronickou nemoc nemá. Porozuměním jednotlivcům můžete doporučit účinnou osobní ochranu šitou na míru. Při posuzování rizika zvažte prostředí, v němž osoba pracuje, a úroveň pohybu, kterou mají při plnění svých úkolů. Pokud pracují ve velmi horkém prostředí, je třeba vzít v úvahu kromě ochranných vlastností tkaniny také vlastnosti oblečení, které pomáhají pokožce vdechnout a udržovat v komfortní teplotě. Pokud je člověk povinen provádět značné pohyby, měl by být použit lehký a kompaktní oblek tak, aby nedošlo k potlačení zaměstnancovi schopnosti pohybu.

Jaké existují kontroly používání ochranných pomůcek?

Mnoho zaměstnanců si hraje na hrdiny a nebo jim je pracovní oblek nepříjemný, pokud není vybrán správně, proto je velmi důležité používání ochranných oděvů a pomůcek kontrolovat. Protože pokud zaměstnanec utrpí úraz na pracovišti není to újma jen pro něj a jeho rodinu, ale i pro firmu.

Jaké další kontroly by mohly být zavedeny?

Zaměstnavatel musí zvážit, zda je personálně vybaven na provádění nadstandardních kontrol. Dají se provádět například na stavbách namátkové kontroly. Zejména používání ochranných přileb na hlavu a při výškových pracích používání jištění lanem…

 Z praxe je z mnoha případů zřejmé, že spousta pracovníků dělnických profesí nejen, že nepoužívá pomůcky vhodné k ochraně svého zdraví, ale ani nerespektují základní pokyny pro bezpečnost práce. Proto je nutné zaměstnance z hlediska bezpečnosti při práci vyškolit a o všech rizicích je informovat. Protože v sázce je přeci jen to nejdůležitější – lidské životy.

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *