Výškové práce a kde je možné je využít

Výškové práce jsou poslední dobou čím dál více zmiňované s ohledem na opravu a údržbu objektů. V podstatě není určeno, kterých konkrétních objektů se výškové práce týkají, zkrátka čas od času jsou potřeba takřka na všech objektech. Může se jednat o bytové domy, panelové domy, průmyslové haly, sila, sklady nebo různé betonové případně kovové konstrukce, garáže a další druhy objektů. Níže uvedeme několik příkladů, kdy je možné zajišťovat údržbu či opravy pomocí pracovníků provádějících výškové práce.

Výškové práce a mytí oken

Mytí oken je pravidelná činnost při údržbě rodinných domů, bytových domů, panelových domů ale také administrativních budov a dalších objektů. U některých uvedených staveb si majitel či nájemce okna umyje sám a bez potřeby asistence někoho dalšího. Problém může nastat v případech výškových budov, případně u budov, která mají okna umístěna v těžko přístupných místech, umýt okna běžným způsobem. Například u loftových bytů či administrativních budov nebo také u obchodních center jsou okna umístěna v běžně nepřístupné výšce, případně je není možné otevřít a umýt z venkovní strany. V těchto případech je třeba povolání odborné firmy, která provádí výškové práce se zaměřením na mytí oken.

Čištění střech

Čištění střech již opravdu není pro pracovníky údržby budovy běžná činnost. Ať se již jedná o střechu plochou či šikmou v různém úhlu klesání bude se vždy jednat o práci ve výškách. Každá střecha během času podlehne nánosu špíny, prachu, sazí, atmosférickým nečistotám, trusu ptáků, mechům nebo spadu listí ze stromů. Střecha změní svou barvu, v usazeninách se bude držet vlhkost a může se stát, že dojde k narušení samotné střešní krytiny. Společnost, kterou si na čištění střech sjednáte navrhne optimální způsob provedení a technologii čištění. Střechu je možné vyčistit v některých případech pomocí plošin a také pomocí horolezecké techniky takzvaně z lana. Nejčastěji bude střecha čištěna pomocí tlaku vody.

Opravy spár panelových domů

V České republice je odhadem zhruba dvě stě tisíc panelových domů. Panelové domy jsou dle data výstavby různého stáří a v různém technickém stavu. Většina panelových domů má jednu věc v rámci údržby společnou. Touto společnou věcí je izolace spár mezi panely na vnější straně fasády panelového domu. Špatně izolované spáry panelového domu umožňují úniky tepla, promrzání v místech úniku a tvoření vlhkosti. V neošetřených místech navíc dochází k zatékání vody, která následně porušuje konstrukci domu. Opravy spár panelů se nejčastěji provádí pomocí horolezecké techniky. Jedná se o výškové práce, kdy jsou pracovníci zavěšeni na laně. Spáry panelového domu nejdříve řádně vyčistí od staré izolace a vrchní krycí pásky, poté vyplní novou izolací a překryjí novou vrchní páskou. Kvalitně provedené opravy spár panelových domů mají také dlouhou životnost udávanou až dvacet let na materiál a například až deset let na provedenou práci.

Čištění okapů a výškové práce

Údržba okapů, okapových žlabů a okapových svodů je další velice důležitá část péče o dům a jakýkoli jiný objekt. Neudržované okapy podléhají usazováním nečistot, jsou náchylné k prorezavění a v případě opravdu dlouhé odmlky údržby mohou představovat nebezpečí pro okolí objektu. Okapový žlab plný nečistot neplní správně svou funkci a neodvádí vodu ze střechy do okapového svodu. Nastávají tak situace, že se může také ucpat okapový svod. Voda začne přetékat, téct po fasádě domu a fasádu domu poškozovat. Dále také může zatékat do oken a v některých případech přímo do domu. Zanešený nečištěný okap může také hrozit zřícením. V případě způsobené škody ať již na majetku, tak v horším případě na zdraví osob pohybujících se v blízkosti objektu jde celá škoda za majitelem či správcem daného objektu.

Instalace reklamy ve výškách

Jestliže vlastníte bytový, panelový či činžovní dům, případně jste vlastníkem nějaké průmyslové stavby je možné, že budete chtít využít část objektu k umístění reklamy. Reklamu můžete umístit například na pronájem prostor, bytů či nabídnutí vlastních služeb, případně prostor přenechat pro reklamu třetí straně. Ať je to tak nebo tak budete řešit kromě výroby také samotnou montáž reklamy na daný objekt. Není totiž vždy automatické, že výrobce reklamy (například reklamního banneru o velikosti několika desítek metrů) provede či zajistí také montáž reklamního banneru. Montáž si tedy v některých případech budete muset zajistit sami u společnosti, která provádí výškové práce a instalacím reklamy se také věnuje.

Mytí, opravy, nátěry a impregnace fasád

Fasáda je vizitkou každého domu, průmyslového či obchodního objektu. Každá fasáda časem podléhá povětrnostním vlivům, prachu, sazím a různým druhům nečistot. Je tedy nutné, aby fasáda procházela pravidelnou údržbou a čištěním. Pokud nebudete o fasádu domu řádně pečovat, začne docházet ke změnám vzhledu fasády, mohou se v ní uhnízdit ptáci (zateplené fasády) a bude docházek k její destrukci. Mytí fasády od běžných nečistot fasádu rozjasní a vrátí ji barvy. Po důkladném mytí je možné fasádu také naimpregnovat. Pokud je již fasáda vybledlá výškový pracovníci provedou její nátěr v odstínu vybraném zákazníkem. Pokud již došlo k mechanickému poškození fasády je možné ji opravit v případě, že stav fasády není poškozený v celém rozsahu. Impregnaci fasády můžete nechat provést proti vlhkosti, proti usazování nečistot nebo například proti pavoukům. Také je možné opatřit fasádu nátěrem proti graffiti.

Opravy komínů nad střechou

Z pohledu výškových prací jsou také velice často požadovány opravy komínů nad střechou. Tedy tam, kam již běžný zedník vzhledem ke svému technickému vybavení nemá přístup pro bezpečnou práci. Výškové práce budou v tomto případě prováděny většinou pomocí horolezecké techniky. Vzhledem k umístění komínů je mnohdy jiným způsobem oprava či údržba nemožná. Komíny v dnešní době nejsou zvláště ve velkých městech využívány pro odvod kouře jako dříve, ale slouží například k odsávání par z kuchyní nebo odvod spalin z plynového topení. Mnohdy nejsou využívány vůbec. Pokud není komín kontrolován a udržován, bude během času docházet k jeho poškození. V případě, že majitel či správce objektu kontroly a údržbu komínu zanedbává a dojde například ke zřícení části komínu, půjde celá případně způsobená škoda na vrub právě majitele či správce objektu.

Uvedli jsme několik málo příkladů, kdy je možné využít výškové práce pro správu a údržbu nemovitostí. Skutečný rozsah využití výškových prací je ve skutečnosti samozřejmě mnohem větší. Výhodou je, že v případě potřeby provedení práce ve výškách je možné na internetu nalézt poměrně velké množství firem, které tento druh prací nabízejí. Při výběru vhodného dodavatele výškových prací je určitě dobré požádat společnost o doložení referencí k již provedeným zakázkám a případně si některé zakázky prověřit blíže. Dále také požádat o návrh jakým způsobem budou požadované práce prováděné, kolik pracovníků se jich bude účastnit a také v jakém časovém rozsahu proběhnou.

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *