Pojištění domácnosti je druhým nejvyužívanějším pojišťovnickým produktem, lidé mu však nerozumí

Na prvním místě Češi zcela pochopitelně mají povinné ručení, které je však uložené zákonem pro všechny, kteří vlastní vozidlo zapsané v centrálním registru vozidel. K čemu pojištění domácnosti vlastně slouží, kde mezi pojištěnci a pojišťovnami dochází k nedorozumění a jak se tento produkt liší od pojištění nemovitosti?

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je pojištěním skoro všech věcí, které tvoří vybavení domácnosti. Mohou to být nejrůznější spotřebiče, cennosti a například i peníze. Běžně je do něj ale zahrnován i nábytek, oblečení, sportovní potřeby, a dokonce i knihy. V rámci pojištění domácnosti si můžete nechat pojistit i stavební součásti, kterými se rozumí kupříkladu plovoucí podlaha, kuchyňská linka nebo obklady stěn a stropů. Obvykle se toto pojištění vztahuje i na prostory mimo bytovou jednotku, jako je půda nebo sklep, a v podstatě si sjednáním tohoto pojištění daná osoba opatřuje náhradu za poškození, zničení nebo odcizení věcí, které měla v bytě nebo v domě. Škody jsou nejčastěji způsobené krádeží, vloupáním, vandalismem a živelnými událostmi jako požár, sesuv půdy, vichřice a třeba i povodeň. Pojištění proti povodni však má svá specifika a v některých oblastech je domácnost proti povodni prakticky nepojistitelná, což je zejména v lokalitách, kde k nim dochází často. Oproti tomu pojištění nemovitosti zahrnuje stavbu jako takovou, tedy stěny, stropy, střechu, okna a okapy a často jsou jeho součástí vedlejší stavby na pozemku.

To, že je pojištění domácnosti obyvateli využíváno častěji, může mít na svědomí nájemní bydlení. I v pronájmu mají totiž lidé své vybavení. Nejčastějším problém s tímto pojišťovnickým produktem pak je zejména stanovení správné pojistné částky. Ta by přitom měla odpovídat hodnotě veškerého vybavení a od této částky se následně neodvíjí jen to, kolik budete za pojištění platit, ale i to, kolik vám pojišťovna vyplatí v případě pojistné události. „Při výpočtu pojistné částky často dochází ke dvěma situacím. Lidé svůj majetek buď podpojistí nebo naopak nadpojistí. Obě varianty jsou v důsledku ale nevýhodné a mohou pojištěnce stát mnoho peněz,“ říká pojišťovací expert Aleš Rothbarth z internetového srovnávače pojištění Klik.cz, který pojištění domácnosti zprostředkovává online.

Podpojištění a nadpojištění

Stanovíte-li moc nízkou pojistnou částku, která plně neodpovídá výši vašeho majetku, v případě pojistné události vám pojišťovna poskytne plnění ve stejném poměru. Pokud tak například hodnota vašeho majetku dosahuje půl milionu korun a vy si jej pojistíte pouze na polovinu, tedy na čtvrt milionu korun, a následně dojde k pojistné události, pojišťovna vám vyplatí jen půlku škody. V případě nadpojištění pak po celou dobu pojištění platíte zbytečně drahou pojistku a ve chvíli, kdy dojde k pojistné události, pojišťovna stejně vyplatí jen skutečnou hodnotu pojištěného majetku, nikoli částku, kterou jste určili, a to i v případě, že jste celou dobu platili vyšší sazbu.

Dalším častým problémem pojištění domácnosti je poté to, že lidé neprovádí pravidelnou revizi pojistné smlouvy. „Běžně dochází nejen k rekonstrukcím, ale i k obyčejné modernizaci, která může spočívat například i v koupi nového a lepšího vybavení. Tyto změny tak musí být pravidelně revidovány a od nich se poté odvíjí nová pojistná částka. Pokud byste tak nečinili a něco se stalo, pojišťovna opět vyplatí jen to, co bylo naposledy evidování v pojistné smlouvě. Doporučuji tak stanovit pravidelný termín, během kterého dojde k revizi vybavení a případné úpravě pojištění,“ uzavírá Aleš Rothbarth za Klik.cz.

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *